Tìm kiếm "12/CT"

12/CT | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 12/CT.

Hiển thị 1 - 20 trong 3756 nội dung

Quyết định 2450/QĐ-UB

Thành lập Ban chỉ đạo triển khai các Luật thuế mới theo Chỉ thị số 41/1998/CT-TTg ngày 17/12/1998

Quyết định 4-CT

Về việc sửa đổi Quyết định số 342-CT ngày 09-12-1987 về quyền tự chủ tài chính của các đơn vị kinh

Chỉ thị 28-CT

Về việc tổ chức thực hiện Quyết định số 409-CT ngày 18-12-1991 về công nhận việc thành lập Hội đồng