Tìm kiếm "123/2001/QĐ-UB"

123/2001/QĐ-UB | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 123/2001/QĐ-UB.

Hiển thị 1 - 20 trong 1 nội dung

Quyết định 123/2001/QĐ-UB

Ban hành quy định những nguyên tắc về quản lý đầu tư và xây dựng các khu đô thị mới, cải tạo, sửa chữa nhà ở trên địa bàn Thành phố Hà Nội