Tìm kiếm "123/2006/QĐ-UB"

123/2006/QĐ-UB | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 123/2006/QĐ-UB.

Hiển thị 1 - 20 trong 1 nội dung

Quyết định 123/2006/QĐ-UB

Về việc: ban hành điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) khu đô thị mới đặng xá 2, Huyện gia lâm, Hà Nội