Tìm kiếm "127/2007/QĐ-TTg"

127/2007/QĐ-TTg | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 127/2007/QĐ-TTg.

Hiển thị 1 - 20 trong 8 nội dung

Quyết định số 95/2007/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Gia Lai : Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về một số biện pháp cụ thể và trách nhiệm của các ngành, các cấp trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh (Ban hành kèm theo Quyết định số 83/2006/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2006 của UBND tỉnh)

Về việc tổ chức thực hiện quyết định số 127/2007/qđ-ttg ngày 01/8/2007 của thủ tướng chính phủ về