Tìm kiếm "13/LB-TT"

13/LB-TT | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 13/LB-TT.

Hiển thị 1 - 20 trong 4 nội dung

Thông tư liên tịch 13/LB-TT

Hướng dẫn phương pháp xác định giá trị còn lại của nhà ở trong bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê