Tìm kiếm "130/2012/QĐ-UBND"

130/2012/QĐ-UBND | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 130/2012/QĐ-UBND.

Hiển thị 1 - 20 trong 1 nội dung

Quyết định 130/2012/QĐ-UBND

Ban hành Quy định một số trình tự, thủ tục đánh giá môi trườngchiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường và đề án bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Giang