Tìm kiếm "130/SL"

130/SL | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 130/SL.

Hiển thị 1 - 20 trong 4 nội dung

Sắc lệnh 130/SL

Về việc sát nhập huyện Thuỷ Nguyên thuộc tỉnh Kiến an, huyện Nam sách và huyện Kim môn thuộc Hải dương vào tỉnh Quảng yên