Tìm kiếm "135/1998/QĐ-TTg"

135/1998/QĐ-TTg | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 135/1998/QĐ-TTg.

Hiển thị 1 - 20 trong 3 nội dung

Quyết định 135/1998/QĐ-TTg

Phê duyệt Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu, vùng xa

Thông tư 47/1999/TT-BTC

, vùng sâu, vùng xa (theo Quyết định số 135/1998/QĐ-TTg ngày 31/7/1998 của Thủ tướng Chính phủ)