Tìm kiếm "138/CP"

138/CP | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 138/CP.

Hiển thị 1 - 20 trong 27 nội dung

Quyết định 138/CP

Về việc tổ chức tổng kiểm kê, đánh giá lại tài sản trong các đơn vị cơ sở, các ngành kinh tế thuộc khu vực Nhà nước