Tìm kiếm "138/TTr-UBND"

138/TTr-UBND | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 138/TTr-UBND.

Hiển thị 1 - 20 trong 10880 nội dung

Thông tư 39-TC/NSĐP

Hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 138-HĐBT ngày 19/11/1983 về việc xây dựng và quản lý ngân sách xã