Tìm kiếm "1380/Q��-L��TBXH"

1380/Q��-L��TBXH | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 1380/Q��-L��TBXH.

Hiển thị 1 - 20 trong 254 nội dung

Thông tư 196/TBXH

Về việc bổ sung Thông tư số 2-TBXH ngày 22-2-1982 của Bộ Thương binh và xã hội.

Quyết định 189/1999/QĐ-UB

Về việc giải thể Trung tâm dạy nghề và giới thiệu việc làm thuộc Sở Lao động - TBXH tỉnh Lào Cai

Quyết định 970/1995/QĐ-UB

Về việc chuyển nhiệm vụ định canh định cư từ Sở LĐ - TBXH quản lý sang Sở Nông Lâm nghiệp quản lý.

Quyết định 1912/QĐ-UBND

Về việc Phân cấp quản lý nhà nước về Lao động – TBXH đối với cấp huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh