Tìm kiếm "139/2001/Q��-UB"

139/2001/Q��-UB | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 139/2001/Q��-UB.

Hiển thị 1 - 20 trong 1638 nội dung

Quyết định 129/2001/QĐ-UB

Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đã giao tại Quyết định số 50/2001/QĐ-UB ngày 5/7/2001 và

Quyết định 159/2002/QĐ-UB

Điều chỉnh nội dung quy định tại Khoản 4, Điều 8 Quyết định số 72/2001/QĐ-UB ngày 17/9/2001 của Uỷ