Tìm kiếm "139/2006/QĐ-TTg"

139/2006/QĐ-TTg | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 139/2006/QĐ-TTg.

Hiển thị 1 - 20 trong 1 nội dung

Quyết định 139/2006/QĐ-TTg

Về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Khu kinh tế Dung Quất đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020