Tìm kiếm "139/CT"

139/CT | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 139/CT.

Hiển thị 1 - 20 trong 6 nội dung

Thông tư 75-NH/TT

Hướng dẫn thi hành QĐ số 139-CT ngày 24/5/1989 của Chủ tịch HĐBT về cho phép các đơn vị kinh tế