Tìm kiếm "14/2005/TTLT"

14/2005/TTLT | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 14/2005/TTLT.

Hiển thị 1 - 20 trong 7 nội dung

Thông tư liên tịch 14/2005/TTLT-BTM-BTNMT

Hướng dẫn quản lý nhập khẩu, xuất khẩu, tạm nhập - tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn

Thông tư liên tịch 14/2005/TTLT/BGD-BKH

Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 06/2000/NĐ-CP ngày 06 thàng 03 năm 2000 của chính phủ về việc hợp tác đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực khám chữa bệnh, giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học