Tìm kiếm "14/2006/QĐ-BGDĐT"

14/2006/QĐ-BGDĐT | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 14/2006/QĐ-BGDĐT.

Hiển thị 1 - 20 trong 2 nội dung

Quyết định 14/2006/QĐ-BGDĐT

Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra trong cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp