Tìm kiếm "14/2008/QĐ-BNN"

14/2008/QĐ-BNN | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 14/2008/QĐ-BNN.

Hiển thị 1 - 20 trong 1 nội dung

Quyết định 14/2008/QĐ-BNN

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn