Tìm kiếm "14/LĐ-TT"

14/LĐ-TT | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 14/LĐ-TT.

Hiển thị 1 - 20 trong 14 nội dung

Thông tư 14-LĐ/TT

Bổ sung Thông tư số 12/LĐ/Thông tư ngày 20/5/1960 về việc đăng ký thợ và lao động ngoài biên chế Nhà nước