Tìm kiếm "140/2004/QĐ-TTg"

140/2004/QĐ-TTg | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 140/2004/QĐ-TTg.

Hiển thị 1 - 20 trong 1 nội dung

Quyết định 140/2004/QĐ-TTg

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng