Tìm kiếm "142/2007/TTLT-BTC-BCT"

142/2007/TTLT-BTC-BCT | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 142/2007/TTLT-BTC-BCT.

Hiển thị 1 - 20 trong 1 nội dung

Thông tư liên tịch 142/2007/TTLT/BTC-BCT

Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả