Tìm kiếm "142/2009/QĐ-TTg"

142/2009/QĐ-TTg | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 142/2009/QĐ-TTg.

Hiển thị 1 - 20 trong 5 nội dung

Thông tư 39/2010/TT-BNNPTNT

Hướng dẫn các loại thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm được hỗ trợ theo Quyết định 142/2009/QĐ-TTg ngày