Tìm kiếm "142/CP"

142/CP | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 142/CP.

Hiển thị 1 - 20 trong 7 nội dung

Quyết định 142/CP

Về việc sáp nhập trường Hành chính Trung ương và trường Quản lý kinh tế Trung ương, tổ chức thành trường Hành chính-kinh tế Trung ương