Tìm kiếm "144/2002/QĐ-UB"

144/2002/QĐ-UB | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 144/2002/QĐ-UB.

Hiển thị 1 - 20 trong 2 nội dung

Quyết định 144/2002/QĐ-UB

Về việc Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Tây Nam Hà Nội (Khu xây dựng đợt đầu) - Tỷ lệ 1/500.(Đối với các ô đất có ký hiệu A6, A14, B11, B6, B10)