Tìm kiếm "145/2001/QĐ"

145/2001/QĐ | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 145/2001/QĐ.

Hiển thị 1 - 20 trong 2 nội dung

Quyết định 145/2001/-UB

Ban hành Quy định tạm thời mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng vỉa hè trên dịa bàn thành phố Đà Nẵng