Luat Minh Khue

Tìm kiếm "1460/QĐ-UBND"

1460/QĐ-UBND | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 1460/QĐ-UBND.

Hiển thị 1 - 20 trong 10 nội dung

Quyết định 1460/QĐ-UBND

V/v ban hành mức thu, tỷ lệ phân bổ số thu, quản lý, sử dụng, thanh toán, và quyết toán phí đo đạc, lập bản đồ địa chính