Tìm kiếm "149/2000/QĐ-TTg"

149/2000/QĐ-TTg | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 149/2000/QĐ-TTg.

Hiển thị 1 - 20 trong 2 nội dung

Thông tư 08/2002/TT-BNV

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 149/2000/QĐ-TTg ngày 28/12/2000 của Thủ tướng Chính phủ về một số