Tìm kiếm "15/2007/QĐ-BBCVT"

15/2007/QĐ-BBCVT | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 15/2007/QĐ-BBCVT.

Hiển thị 1 - 20 trong 1 nội dung

Quyết định 15/2007/QĐ-BBCVT

Về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghệ thông tin và truyền thông vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020