Tìm kiếm "15/2009/Q��-UBND"

15/2009/Q��-UBND | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 15/2009/Q��-UBND.

Hiển thị 1 - 20 trong 14258 nội dung

Quyết định số 1372/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Bắc Kạn : Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 3799/2009/QĐ-UBND ngày 15/12/2009 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định một số chính sách về bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Bệnh viện đa khoa 500 giường tỉnh Bắc Kạn (Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn)

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 3799/2009/QĐ-UBND ngày 15/12/2009 của UBND tỉnh về việc ban

Thông tư 08/2010/TT-BCA

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 về quản lý, sử

Thông tư 19/2010/TT-BGTVT

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2009/TT-BGTVT ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Bộ