Tìm kiếm "15/TT"

15/TT | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 15/TT.

Hiển thị 1 - 20 trong 14 nội dung

Thông tư 15/TT-BT

Hướng dẫn thực hiện Nghị định 87/CP của Chính phủ và Chỉ thị 814/TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý các hoạt động văn hoá, bài trừ một số tệ nạn xã hội nghiêm trọng

Thông tư 15/TT-TCĐ

Hướng dẫn thi hành Quyết định số 219-CP ngày 29/5/1981 của Hội đồng Chính phủ về cách tính trợ cấp bảo hiểm xã hội

Thông tư liên tịch 15-TT/LB

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 468-QĐ/LB về hệ số trượt giá đúng để tính đơn giá tiền lương trong các cơ sở kinh tế quốc doanh