Tìm kiếm "15/TTLB"

15/TTLB | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 15/TTLB.

Hiển thị 1 - 20 trong 9 nội dung

Thông tư liên tịch 15-TT/LB

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 468-QĐ/LB về hệ số trượt giá đúng để tính đơn giá tiền lương trong các cơ sở kinh tế quốc doanh