Tìm kiếm "151/HĐBT"

151/HĐBT | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 151/HĐBT.

Hiển thị 1 - 20 trong 14 nội dung

Thông tư 517/TCHQ-PC

sửa đổi, bổ sung QĐ số 151-HĐBT ngày 31-08-1982 về chế độ nhận tiền và hàng do người VN định cư ở nước

Thông tư 34/NH-TT

Hướng dẫn thi hành Quyết định số 151-HĐBT ngày 31/8/1982 của Hội đồng Bộ trưởng về việc các gia

Thông tư 9/TTLB-NgT-NH

Hướng dẫn thi hành Quyết định số 151-HĐBT ngày 31/8/1982 của Hội đồng Bộ trưởng về việc các gia