Tìm kiếm "16/2008/NQ-HĐND"

16/2008/NQ-HĐND | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 16/2008/NQ-HĐND.

Hiển thị 1 - 20 trong 25 nội dung

Nghị quyết 16/2008/NQ-HĐND7

Về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Nghị quyết 16/2008/NQ- HĐND

Về việc thành lập Quỹ hỗ trợ ổn định đời sống, học tập, đào tạo nghề và việc làm cho người dân khi Nhà nước thu hồi từ 50% đất sản xuất nông nghiệp trở lên