Tìm kiếm "16/2014/NQ-HĐND"

16/2014/NQ-HĐND | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 16/2014/NQ-HĐND.

Hiển thị 1 - 20 trong 12 nội dung

Nghị quyết 16/2014/NQ-HĐND

Về chế độ thù lao đối với thành viên đội và kinh phí hỗ trợ hoạt động Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn