Tìm kiếm "160/2010/NQ-HĐND"

160/2010/NQ-HĐND | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 160/2010/NQ-HĐND.

Hiển thị 1 - 20 trong 8 nội dung

Nghị quyết 160/2010/NQ-HĐND

Quy định mức chi công tác phí, mức chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập