Tìm kiếm "17/2009/NQ-HĐND"

17/2009/NQ-HĐND | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 17/2009/NQ-HĐND.

Hiển thị 1 - 20 trong 19 nội dung

Nghị quyết 17/2009/NQ-HĐND

Thông qua kết quả thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2009; định hướng phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư phát triển năm 2010