Tìm kiếm "17/CT-UB"

17/CT-UB | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 17/CT-UB.

Hiển thị 1 - 20 trong 26 nội dung

Chỉ thị 17CT/UB

Thực hiện Chỉ thị 09/2000/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiến hành kiểm tra hoạt động dịch vụ văn hóa và kinh doanh văn hóa phẩm

Chỉ thị 17 CT/UB-VX

Về việc triển khai thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về công tác Khuyến học