Tìm kiếm "17/TT-LB"

17/TT-LB | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 17/TT-LB.

Hiển thị 1 - 20 trong 15 nội dung

Thông tư liên tịch 17/TT-LB

Hướng dẫn bổ sung về chính sách cho vay đối với các dự án nhỏ giải quyết việc làm theo Nghị quyết số 120-HĐBT ngày 11-04-1992 của Hội đồng Bộ trưởng