Tìm kiếm "1723/QĐ-UBND"

1723/QĐ-UBND | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 1723/QĐ-UBND.

Hiển thị 1 - 20 trong 10 nội dung

Quyết định 1723/QĐ-UBND

Về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và Tổ chức bộ máy của ban Dân tộc Tôn giáo – Định canh định cư tỉnh Hà Giang