Tìm kiếm "18/2000/CT-TTg"

18/2000/CT-TTg | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 18/2000/CT-TTg.

Hiển thị 1 - 20 trong 5 nội dung

Chỉ thị 30/2000/CT-UB

Về việc triển khai chỉ thị số 18/2000/CT-TTg ngày 21/9/2000 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường

Chỉ thị 72/2002/CT-UB

Về việc tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 18/2000/CT-TTg ngày 21/9/2000 của Thủ tướng Chính