Tìm kiếm "18/CP"

18/CP | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 18/CP.

Hiển thị 1 - 20 trong 31 nội dung

Nghị định 18-CP

Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh về quyền và nghĩa vụ của các tổ chức trong nước được Nhà nước giao đất, cho thuê đất