Tìm kiếm "18/CT-"

18/CT- | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 18/CT-.

Hiển thị 1 - 20 trong 121 nội dung

Chỉ thị 18 /CT-UB

V/v tăng cường công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma tuý và tệ nạn ma tuý

Chỉ thị 18/CT-KH

Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 1997

Chỉ thị 18/CT.UB

Về việc tiếp tục thực hiện chương trình xây dựng "Điểm sáng vùng cao biên giới"

Chỉ thị 18/CT/UB-VX

Về việc tăng cường quản lý và tổ chức xuất khẩu lao động trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh