Tìm kiếm "18/NQ-HĐND"

18/NQ-HĐND | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 18/NQ-HĐND.

Hiển thị 1 - 20 trong 18 nội dung

Nghị quyết 18-NQ/HĐND

Của Hội đồng Nhân dân thành phố khoá kỳ họp thứ 13 về: "Một số giải pháp cấp bách về lương thực"