Tìm kiếm "1819/QĐ-UBND"

1819/QĐ-UBND | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 1819/QĐ-UBND.

Hiển thị 1 - 20 trong 7 nội dung

Quyết định 1819/QĐ-UBND

Về việc ban hành quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 2007