Luat Minh Khue

Tìm kiếm "1874/QĐ-UBND"

1874/QĐ-UBND | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 1874/QĐ-UBND.

Hiển thị 1 - 20 trong 9 nội dung

Quyết định 1874/QĐ-UBND

Về việc công bố một số thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sungthuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Phước