Tìm kiếm "188/2010/NQ-HĐND"

188/2010/NQ-HĐND | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 188/2010/NQ-HĐND.

Hiển thị 1 - 20 trong 2 nội dung

Nghị quyết 188/2010/NQ-HĐND

Về việc thành lập Phòng Dân tộc trực thuộc UBND các huyện và bố trí bộ phận chuyên trách làm công tác dân tộc thuộc Văn phòng HĐND và UBND thị xã Mường Lay và thành phố Điện Biên Phủ