Tìm kiếm "19/2005/QĐ-BGTVT"

19/2005/QĐ-BGTVT | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 19/2005/QĐ-BGTVT.

Hiển thị 1 - 20 trong 1 nội dung

Quyết định 19/2005/QĐ-BGTVT

Quy định điều kiện an toàn của phương tiện thuỷ nội địa phải đăng ký nhưng không thuộc diện đăng kiểm