Tìm kiếm "19/2014/NQ-HĐND"

19/2014/NQ-HĐND | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 19/2014/NQ-HĐND.

Hiển thị 1 - 20 trong 11 nội dung

Nghị quyết 19/2014/NQ-HĐND

Về việc thông qua chủ trương vay vốn Trung ương để đầu tưmột số công trình, dự án thiết yếu của tỉnh

Nghị quyết 19/2014/NQ-HĐND8

về mức chi hỗ trợ đối với cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả