Tìm kiếm "19/CT-UB"

19/CT-UB | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 19/CT-UB.

Hiển thị 1 - 20 trong 28 nội dung

Chỉ thị 19/CT.UB

Về việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 219/TTg của Thủ tướng chính phủ

Chỉ thị 19/CT-UB/TM

Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 38/1998/NĐ-CP ngày 09/6/1998 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thực hành tiết kiệm chống lãng phí