Tìm kiếm "19/NQ-HĐND"

19/NQ-HĐND | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 19/NQ-HĐND.

Hiển thị 1 - 20 trong 19 nội dung

Nghị quyết 10/NQ-HĐND

Về việc hết hiệu lực thi hành Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 18/4/1988 kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân