Tìm kiếm "193/2001/QĐ-TTg"

193/2001/QĐ-TTg | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 193/2001/QĐ-TTg.

Hiển thị 1 - 20 trong 4 nội dung

Quyết định 193/2001/QĐ-TTg

Về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Thông tư 06/2003/TT-NHNN

Về việc hướng dẫn một số nội dung về góp vốn thành lập quỹ bảo lãnh tín dụng theo quyết định số 193/2001